top of page

POLITIKA ZASEBNOSTI

Pravila in pogoji nagradne igre

Zadnja posodobitev: [22.12.2022].

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre je podjetje  Finančne storitve Jernej Brus sp. . Davčna številka SI11469895.( v nadaljevanju:organizator).

 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Tekocizeolit.si.

 

3. Pravila in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki uporabljajo družbeno omrežje Facebook. V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Finančne storitve Jernej Brus sp. , njihovi ožji družinski člani in osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Sodelovanje je brezplačno.

 

4. Način sodelovanja

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo z obiskom Facebook strani organizatorja, kjer na časovnici pod posebno Facebook objavo organizatorja oddajo svoj komentar, v katerem označijo tri prijatelje, sledijo stran organizatorja in delijo objavo z nagradnim vprašanjem. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, torej z več komentarji, v žrebanje pa bo vključen le enkrat.

 

5. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 22.12. 2022 od 20.23 ure do 30.12. 2022 do 20.23 ure.

 

6. Nagrada

1 x izdelek GMBY

1x izdelek CLEAN SLATE

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

7. Izbor nagrajencev

Organizator nagradne igre bo v skladu s temi pravili z naključnim žrebom v roku najkasneje en (1) delovni dan po zaključku nagradne igre izžrebal enega nagrajenca. V žrebanje se vključijo vsi sodelujoči, ki so sodelovali v času trajanja nagradne igre in izpolnjujejo vse ostale pogoje teh pravil. Nagradno žrebanje bo potekalo v prostorih organizatorja. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni in pritožba na podlagi teh pravil ni mogoča.

 

8. Prevzem nagrade

Ob zaključku nagradne igre bo na Facebook strani organizatorja objavljeno ime nagrajenca, ki bodo o rezultatih žrebanja in načinu prevzema nagrade obveščeni tudi preko zasebnega sporočila na Facebooku. Izžrebanec mora v petih (5) delovnih dneh po obvestilu o žrebanju organizatorju posredovati naslednje podatke: ime, priimek in poštni naslov. Izžrebanec, ki izpolnjuje pogoje prevzema nagrade, bo  nagrado prejel po pošti.

 

9. Odgovornost organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • (ne)delovanje družbenega omrežja Facebook, 

  • ostale aktivnosti na družbenem omrežju, ki bi lahko vplivale na izvedbo nagradne igre, 

  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,

  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.

 

10. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre. Posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe pošiljanja ali dogovora o prevzemu nagrade. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

 

11. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so ves čas nagradne igre dostopna na spletni strani organizatorja. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na naslov  info@tekocizeolit.si

 

12. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradnih igrah, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh morebitnih spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na svoji Facebook strani.

 

Idrija, 22.12.2022

bottom of page